«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

04-03-2019
Недискримінація у сфері праці

Аналіз регулювання дотримання рівності та недискримінації у доступі до праці, надання послуг і соціального забезпечення: оцінка стану впровадження Україною антидискримінаційних Директив ЄС

Опис

У публікації проаналізовано стан імплементації та відповідність нормам законодавства України трьох з шести антидискримінаційних Директив ЄС. Вони потребують першочергового впровадження в країні відповідно до Угоди про асоціацію.

1. Директива № 79/7/ЄЕC від 19 грудня 1978 р. про поступову імплементацію принципу рівності чоловіків і жінок у сфері соціального забезпечення (Таблиця аналізу відповідності національного законодавства нормам Директиви 79/7/ ЄEC)

2. Директива № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують (Таблиця аналізу відповідності національного законодавства нормам Директиви 92/85/ЄЕС)

3. Директива Ради 2004/113/ЄC від 13 грудня 2004 р. про імплементацію принципів рівності чоловіків і жінок у доступі до товарів і надання послуг (Таблиця відповідності національного законодавтва нормам Директиви 2004/113/ЄС)

За результатами аналізу вітчизняного законодавства (Конституції України, Кодексу законів про працю, Податкового, Цивільного та Господарського Кодексів України, понад 150 Законів України та більш, ніж 1 тис. підзаконних нормативно-правових актів) було проведено правову оцінку директив ЄС та надано рекомендації щодо їх впровадження державними інституціями.

Відкрити pdf

 

Дослідженя підготовлено в рамках проекту «Практики роботи Міністерства соціальної політики України щодо посилення експертної роботи з імплементації «антидискримінаційних» директив ЄС», що виконувався ГО «Бюро соціальних та політичних розробок».


Перелік нормативно-правових актів, пов’язаних із Законом України «Про зайнятість населення» , Законом України «Про колективні договори і угоди»

Перелік нормативно-правових актів, пов’язаних із Законом України «Про охорону праці»

Перелік нормативно-правових актів, пов’язаних із Законом України «Про відпустки»

Перелік нормативно-правових актів, які є умовно відповідними Директиві No 92/85 ЄЕC  про вжиття заходів з поліпшення
безпеки та охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують

Перелік нормативно-правових актів для подальшого гендерно-правового аналізу для законодавчого регулювання сфери надання послуг та доступу до товарів

аналітика

найближчі події

131 запросов за 0,703 секунд.