«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

02-06-2019
Довкілля

Громадські слухання у процедурі оцінки впливу на довкілля: аналіз практики та рекомендації із вдосконалення

Опис

23 травня 2017 року Верховна Рада України прийняла довгоочікуваний Закон України “Про оцінку впливу на довкілля”. Цим законом Україна відмовилася від радянської моделі оцінки впливу планованої діяльності на навколишнє середовище – державної екологічної експертизи – і перенесла у національне правове поле стандарти європейської моделі оцінки впливу на довкілля, закріплені у Директиві 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (із змінами 2014року).

Норми Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” та розроблених на його виконання нормативно-правових актів, що стосуються громадських слухань, у повній мірі відповідають міжнародним зобов’язанням та стандартам. Разом з тим, із часу вступу в силу закону, окремі ситуації із практики їхнього застосування поставила перед суб’єктами оцінки впливу на довкілля ряд запитань, відповіді на які непросто віднайти у законодавчому полі.

Даний документ аналізує окремі найбільш резонансні громадські слухання, які викликали значне занепокоєння громадськості та добре висвітлювалися у пресі, дані Єдиного реєстру із оцінки впливу на довкілля, а також зібрану експертами інформацію під час особистого відвідування громадських слухань та інтерв’ю із окремими представниками громадськості та уповноважених органів. На основі такого аналізу окреслюються проблемні ситуації, які можуть заважати ефективній участі громадськості у процедурі оцінки впливу на довкілля.

Цей аналітичний документ не претендує на всеохоплююче дослідження. Разом з тим, проаналізовані ситуації дають можливість висловити ряд пропозицій методичного та організаційного характеру для уповноважених органів, суб’єктів господарювання та представників громадськості, спрямовані на організацію та участь у громадських слухань таким чином, що максимально сприяє досягненню мети оцінки впливу на довкілля, а саме – запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки та охорони довкілля.

Відкрити pdf
аналітика

найближчі події

132 запросов за 0,518 секунд.