«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

01-09-2017
Довкілля

Імплементація екологічних зобов’язань в умовах дерегуляції в Європейському Союзі: досвід кращих практик для України

Опис

В аналітичному документі розглядається практика Європейського Союзу щодо підвищення рівня імплементації в екологічній політиці і праві на прикладі застосування нового інструменту – Перегляду імплементації в екологічній сфері. Аналізується мета цього інструменту, його застосування, основні наслідки та висновки щодо проблемних екологічних сфер. Друга частина документу присвячена можливості застосування Перегляду імплементації в Україні.

Відкрити pdf

Аналітичний документ має на меті донести до зацікавлених осіб в Україні інформацію про Перегляд імплементації в екологічній сфері в ЄС та запропонувати можливі шляхи застосування такого механізму в Україні.

Перегляд імплементації в екологічній сфері – це інструмент покращення імплементації екологічної політики і права в кожній державі-члені ЄС на основі дворічного циклу аналізу імплементації та діалогу. Оскільки досудові та судові процедури забезпечення належного виконання зобов’язань державами-членами ЄС щодо впровадження в національне законодавство та використання на практиці екологічних acquis communautaire не завжди дають бажаний результат, застосування нового інструменту (Перегляду імплементації) може стати тим механізмом, який надасть повну інформацію про стан імплементації та головні прогалини, створить можливості для структурованого діалогу з кожною державою-членом, визначить кореневі причини поганої імплементації, зміцнить культуру дотримання зобов’язань ЄС у сфері екологічної політики.

Цикл Перегляду імплементації в екологічній сфері в ЄС охоплює два роки і складається з двох етапів: підготовка звітів по країнах та створення рамок для дискусії високого рівня щодо основних прогалин в імплементації. Моніторинг прогресу проводиться для кожної держави за допомогою набору цільових орієнтирів, сформульованих на основі цілей, визначених в існуючій екологічній політиці.

Звіти по країнах, оприлюднені у 2017 році, показали, що основні виклики і прогалини імплементації в державах-членах є в таких сферах як управління відходами, природа і біорізноманіття, якість повітря і шум, якість води і управління водними ресурсами, інструменти імплементації. Серед першопричин поганої імплементації, спільних для усіх чи більшості держав-членів, звіт називає неефективну координацію між місцевими, регіональними та національними органами державної влади, відсутність адміністративної спроможності і недостатнє фінансування, відсутність знань та даних, недостатні механізми відповідності вимогам, відсутність інтеграції та послідовності політики.

Оскільки в Україні питання необхідності покращити рівень практичного застосування екологічного законодавства, особливо в умовах процесу апроксимації до законодавства ЄС, стоїть досить гостро, а комплексних ефективних механізмів покращення його застосування немає, можна впровадити в Україні механізм покращення дотримання екологічного законодавства за аналогом з Переглядом імплементації в ЄС.

Ми пропонуємо три основні сценарії використання кращих практик і досвіду ЄС щодо застосування Перегляду імплементації в екологічній сфері в Україні:

(1) Використання Україною результатів Перегляду імплементації в екологічній сфері в державах-членах ЄС. Звіти країн ЄС та узагальнені висновки Перегляду є надзвичайно корисним джерелом інформації для України. Першопричини поганої імплементації, з якими зіштовхуються держави-члени, Україна може враховувати вже на стадії планування та розробки своїх реформ.

(2) Залучення України до механізму Перегляду імплементації в екологічній сфері як спостерігача. Залучення України є доцільним та найбільш ефективними за умови його реалізації на парламентському, урядовому та громадському рівні.

(3) Впровадження в Україні національного механізму покращення дотримання екологічного законодавства та впровадження екологічної політики за аналогом Перегляду імплементації в ЄС. Впровадження такого механізму дало б Україні цілісну інформацію про стан імплементації, можливість виявити системні прогалини і їх причини, залучити до процесу усіх зацікавлених осіб, ефективно використовувати підтримку ЄС та інші механізми реалізації Угоди про асоціацію, використовувати передовий досвід ЄС та кращі практики держав-членів у вирішенні тих чи інших проблем. Пропонується, щоб КМУ затвердив урядовий механізм своїм рішенням, яке б передбачало проведення аналізу стану дотримання, методики проведення аналізу, інституційних рамок та графіку впровадження.

аналітика

найближчі події

131 запросов за 0,213 секунд.