«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

01-11-2018
Довкілля

Популярний коментар до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

Опис

23 травня 2017 року Верховна Рада України прийняла довгоочікуваний Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД). Цим законом Україна відмовилася від радянської моделі оцінки впливу планованої діяльності на навколишнє середовище — державної екологічної експертизи — і перенесла у національне правове поле стандарти європейської моделі оцінки впливу на довкілля, закріплені у Директиві 2011/92/ЄС Європейського Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на на-вколишнє середовище (із змінами 2014 року).

У цій публікації розкривається суть процедури ОВД, її основні суб’єкти, сфера застосування, етапи та строки оцінки впливу на довкілля тощо.

Відкрити pdf
аналітика

найближчі події

130 запросов за 0,375 секунд.