«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

27-08-2019
Освіта

Проблеми діалогу у реформі освіти на прикладі Одеської, Чернівецької та Закарпатської областей

Опис

Дослідження містить систематизовані та узагальнені результати 460 формалізованих та 146 глибинних інтерв’ю на пілотних територіях залучених областей: Одеської, Чернівецької, Закарпатської.

Цільову аудиторію склали: представники органів місцевої влади та самоврядування; керівництво та викладачі шкіл та інших закладів освіти; учні/студенти та їх батьки; студенти вищих навчальних закладів; роботодавці, представники громадських організацій, організацій національних меншин та експерти.

Дані опитування свідчать, що менше ніж третина представників усіх цільових груп вважають, що краще здобувати освіту в Україні, а третина – що краще здобувати освіту за кордоном. При цьому майже половина респондентів хотіли б навчатися (батьки – щоб їх дитина навчалася) за кордоном.

Доволі низьку оцінку отримав стан системи освіти у цілому, так і стан її складових. На основі аналізу відповідей респондентів сформульовано основні проблеми освітньої галузі і першочергові кроки до їх подолання.

Отримані результати показали високий рівень несприйняття заходів по реформуванню освіти в Україні на тлі низької поінформованості суб’єктів освітнього процесу у регіонах проживання національних меншин щодо усіх компонентів реформи, включаючи її мету та адресата. Зафіксована невіра користувачів освітніх послуг у результативність реформування освіти частково пов’язана з неефективністю комунікації в системі управління освітою та відсутністю чіткого позиціонування тієї освітньої моделі, яка має бути побудована в Україні (автентична чи адаптована; якщо адаптована, то модель якої саме країни).

Таким чином, отримані дані виявили суттєві недоліки в організації процесу реформування освіти у регіонах з компактним проживанням представників національних меншин. Особливо це стосується інформаційного супроводу та громадського контролю за перебігом освітньої реформи та евалюації її результатів.

Разом з тим, є запит різного ступеня актуалізованості всіх без винятку учасників освітнього процесу на залучення до контролю та оцінки реформування освіти експертів, представників цільових груп, що беруть участь в освітньому процесі, представників громадянського суспільства в широкому сенсі цього слова.

Відмічено загалом позитивне сприйняття запропонованих змін в етнонаціональній складовій системи освіти. При цьому конкретні форми та методи впровадження таких змін викликали у представників національних меншин в пілотних регіонах багато зауважень та негативних оцінок. Майже всі респонденти наголосили на відсутності інформаційного супроводу цих змін.

Відкрити pdf
аналітика

найближчі події

130 запросов за 0,244 секунд.