«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

07-03-2017
Захист прав споживачів

Захист прав споживачів в Україні. Аналітичний огляд стану справ в системі захисту прав споживачів (досягнення 1992-2010 рр., період організаційно-правових змін 2011, 2014-2017 рр.)

Опис

Категорія «споживач» з’являється з появою ринкової економіки. Отже, споживач виступає головним суб’єктом ринку у стосунках з іншими учасниками ринкових відносин: державою та бізнесом – виробниками, постачальниками, продавцями, надавачами послуг і виконавцями робіт. Разом з тим з’являється й потреба в державному захисті прав споживачів як суб’єктів ринку, що не мають могутності ресурсів держави і бізнесу та є більш слабкою стороною у відносинах. Дослідження описує державну функцію захисту прав споживачів в умовах ринкової економіки спрямованої на забезпечення балансу інтересів і прав сторін у рамках тріумвірату держава-споживач-бізнес.

Відкрити pdf
аналітика

найближчі події

129 запросов за 0,212 секунд.