«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

04-12-2018
Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля»

Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС (листопад 2018)

Опис

Ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля» за фінансової підтримки Європейський Союз та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» відновлює випуск дайджесту з новинами екологічної та кліматичної політики і права ЄС. Випуски складатимуться з трьох рубрик – перша і друга присвячені інформуванню про події в екологічній та кліматичній політиці і праві ЄС, а третя – знайомству з кращими практиками впровадження цих політик і права в цілому по ЄС, а також в регіонах та на місцях у країнах Європейського Союзу.

Що відбулось важливого у листопаді?

У цьому місяці на завершальну пряму наблизився процес виходу Великої Британії та Північної Ірландії з Європейського Союзу, адже Європейська Рада підтримала Угоду про вихід та Політичну декларацію. Наступним кроком є прийняття європейськими інституціями заходів зі вступу у дію угоди у березні 2019 року. Важливим моментом у цьому процесі є зобов’язання обидвох сторін не погіршувати екологічні стандарти, визначені чинним законодавством та практикою.

Триває робота над удосконаленням законодавства ЄС з питань екологічного звітування та управління стійкими органічними забруднювачами. Європейський Парламент та Рада схвалили свої позиції щодо пропонованих Європейською Комісією змін і перейшли на стадію безпосередніх переговорів з їх ухвалення.

У листопаді вийшла у світ низка досліджень з екологічної політики та права ЄС. Європейська Комісія представила попередні результати оцінки проведеної кампанії стосовно добровільних зобов’язань переробників пластику з досягнення цілей Пластикової стратегії ЄС, Європейське агентство з навколишнього середовища оприлюднило Звіт щодо екологічних індикаторів за 2018 рік, а громадськість презентувала власне дослідження щодо доступу до правосуддя в ЄС з екологічних питань. Президент Європейського Парламенту урочисто запустив новий веб-портал, який доступною та зрозумілою мовою пояснює, як діяльність ЄС вплинула на зміну життя і добробуту кожного громадянина.

Вирувало життя і в кліматичній політиці та праві ЄС–Європарламентом підтримані ключові питання законодавчого пакету «Чиста енергія для всіх європейців», пропозиції зі зменшення викидів вуглецю вантажними автомобілями, а Єврокомісія схвалила стратегічне бачення переходу Європи до 2050 року до кліматично нейтральної економіки. У листопаді оприлюднені звіти щодо імплементації Стратегії ЄС з адаптації до змін клімату, досягнення цілей з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, а також використання електромобілів з перспектив їх експлуатації та переходу до циркулярної економіки. Продовжується розгляд так званої Народної судової справи зі зміни клімату, у листопаді представлені результати громадської кампанії з підтримки позивачів у цій справі.

У рубриці «Кращі екологічні практики» читач може ознайомитися з практичним впровадженням екологічної та кліматичної політики і права ЄС. Перший приклад присвячений практиці, що розповсюджується на весь ЄС та розпочата влітку 2018 року і триває досі, – просвітницькій кампанії ЄС щодо пластикових одноразових виробів. Другий приклад розповідає про реалізований проект у регіоні Форарльберг (Австрія) із залучення його мешканців до зменшення впливу на зміну клімату шляхом зміни стилю власного життя. Під кращими екологічними практиками ми розуміємо застосування в реальному житті екологіч-ного законодавства та політики, яке дає позитивні результати для охорони довкілля та боротьби зі зміною клімату.

відкрити дайджест
дайджести

найближчі події

18 Грудня
Наука та технології

Міністерство освіти та науки України, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16.

Круглий стіл «Першочергові заходи для розвитку інноваційної сфери в Україні»

133 запросов за 0,492 секунд.