«Громадська синергія» – проект, метою якого є посилення впливу громадськості на темпи та якість реалізації євроінтеграційних реформ в Україні через активізацію двох проєвропейських Платформ:

Проект фінансується Європейським Союзом, співфінансується та реалізується Міжнародним фондом «Відродження»

24-01-2020
Моніторинг виконання Угоди про асоціацію

Пріоритети розвитку асоціації з ЄС: очікування українських громадських експертів

Українські незалежні експерти у різних галузях, охоплених Угодою про асоціацію з ЄС, виклали свої очікування результатів розвитку відносин між Україною і ЄС – цього року та у середньостроковій  перспективі.

Ці очікування були обговорені та оновлені з урахуванням пропозицій учасників круглого столу “Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік”, що відбувся 21 січня у Києві.

У низці секторів експерти наголошують на потребі оновлення Угоди про асоціацію (УА) – зокрема, оновлення чинних чи створення нових додатків до неї, щоби врахувати зміну права ЄС, прогрес двосторонніх політичних та торговельних відносин за майже 10 років від часу завершення переговорів щодо чинного тексту Угоди і через 4 – 5 років після початку дії (тимчасового застосування) її положень.

Нижче наведений стислий виклад експертного консенсусу щодо ключових очікуваних результатів 2020 та 2023 року за пріоритетними секторами відносин між Україною і ЄС.

Відкрити документ (pdf)

 

ЮСТИЦІЯ, СВОБОДА, БЕЗПЕКА

Зміни до УА: Створення нового Додатку до Глави ІІІ “Юстиція, свобода та безпека”, який би конкретизував пріоритети співпраці правоохоронних органів та індикатори реформ у сферах юстиції та боротьби з корупцією.

Мета-2020: Досягнута домовленість про моніторинг виконання Україною зобов’язань за допомогою інструментів EU Justice Scoreboard та EU Anti-Corruption Report.

Україна виконала завдання, передбачені на 2020 рік в рамках Стратегії з інтегрованого управління кордонами та Стратегії державної міграційної політики.

Мета-2023: Моніторинг підтвердив виконання Україною зобов’язань, передбачених у вже схваленому новому Додатку до Глави ІІІ, засвідчивши досягнення рівня країн-членів ЄС у цих сферах.

Укладені угоди між Україною і сусідніми країнами-членами ЄС про спільний контроль на кордоні, узгоджені з Шенгенським правом.

 

ТОРГІВЛЯ, МИТНИЦЯ ТА САНІТАРНІ І ФІТОСАНІТАРНІ ЗАХОДИ

Зміни до УА: Оновлені Додатки 1-А–1-D: прискорено лібералізацію взаємного доступу на ринки товарів шляхом відмови від перехідних періодів, які ще не завершились, та розширення тарифних квот з урахуванням динаміки експорту у 2017-2019 роках

Мета-2020: Розпочато процедуру приєднання України до системи спільного транзиту ЄС. До кінця року досягнуто взаємне визнання авторизованих економічних операторів.

Мета-2023: Забезпечене визнання еквівалентності у сфері СФЗ для принаймні трьох видів продукції. Сторони прямують до повної тарифної лібералізації у торгівлі товарами.

 

АСАА

Зміни до УА: Оновлений Додаток ІІІ (“Список законодавства для адаптації”).

Мета-2020: Отриманий позитивний висновок ЄС щодо готовності України до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA) у секторах низьковольтного обладнання, електромагнітної сумісності та машин.

Мета-2023: Зважаючи на успішну імплементацію вже підписаної угоди ACAA, Україна та ЄС зобов’язалися розпочати діалог щодо розширення дії ACAA на продукцію інших секторів промисловості, визначених у Додатку ІІІ, в яких Україна прийняла технічні регламенти на основі регламентів і директив ЄС, чинних станом на 2023 рік.

 

ЦИФРОВИЙ ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Зміни до УА: Доповнення XVII-3 (“Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг”) Додатку XVII оновлене з урахуванням нового Європейського Кодексу електронних комунікацій.

Мета-2020: Розпочато укладення Угоди про взаємне визнання електронних довірчих послуг між Україною та ЄС. Визначений механізм та алгоритм співпраці в тих сферах Єдиного цифрового ринку ЄС, що не враховані у Доповненні XVII-3. Узгоджено Стратегію і план заходів інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Мета-2023:  Україна починає працювати з ЄС у режимі внутрішнього  ринку в секторі телекомунікацій. Узгоджений план повної інтеграції цифрового ринку України до ринку ЄС.

 

ЕНЕРГЕТИКА

Мета-2020: Затверджений та почав ефективно діяти механізм дії Додатку XXVII (“Співробітництво у сфері енергетики”) в частині погодження проєктів рішень України в сфері енергетики із Європейською комісією.

Мета-2023: Завершена інтеграція України до ENTSO-E.

 

ДОВКІЛЛЯ

Зміни до УА: Оновлені Додатки до розділу “Довкілля”: ХХХ (з можливим включенням директив у сфері відходів, шуму, хімічних речовин й добробуту тварин) та ХХХІ (з урахуванням зобов’язань за Паризькою угодою)

Мета-2023: Затверджений механізм включення природоохоронних територій України до європейської мережі у форматі “NATURA 2000+”. Узгоджений механізм фінансування впровадження стандартів ЄС у сфері довкілля, включаючи найкращі доступні технології та методи (НДТМ) в окремих секторах.

 

ІНШІ ПРІОРИТЕТИ

Мета-2020: Україна та ЄС погодили формат долучення української сторони до європейської ініціативи Green Deal, із перспективою подальшого зближення у цій сфері.

Підписано Угоду про Спільний авіаційний простір. У рамках Транспортного діалогу Україна-ЄС знайдене рішення, що зняло проблему браку дозволів на автомобільні вантажні перевезення.

Мета-2023: Укладено угоду у галузі автомобільного транспорту між Україною і ЄС.

 

До формулювання очікувань/пріоритетів долучилися наступні експерти:

Люба АКУЛЕНКО, виконавчий директор Українського центру європейської політики;

Наталія АНДРУСЕВИЧ, Голова Правління РАЦ “Суспільство і довкілля”, Координатор Робочої групи “Енергетика, довкілля, зміна клімату і транспорт” Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС;

Ірина КОССЕ, старший науковий співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;

Вероніка МОВЧАН, науковий директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій;

Володимир НОЧВАЙ, експерт ГО “Центр розвитку інновацій”;

Лілія ОЛЕКСЮК, голова ГО  “Інформаційна безпека та інформаційні технології”, член Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС;

Олена ПАВЛЕНКО, Президент DIXI Group, член Координаційної ради Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС;

Оксана ПРИХОДЬКО, директор міжнародної ГО  “Європейська Медіа Платформа”;

Ірина СУШКО, виконавчий директор ГО “Європа без бар’єрів”;

ІНШІ УЧАСНИКИ публічної дискусії “Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік” (Київ, 21 січня 2020 р.).

 

Участь у формулюванні та редагування пріоритетів:

Дмитро ШУЛЬГА, директор Європейської програми Міжнародного фонду “Відродження”;

Сергій СИДОРЕНКО, Редактор “Європейської правди”;

Зоряна МІЩУК, Керівник команди/ключовий експерт проекту “Громадська синергія”.

Відкрити документ (pdf)

 

Документ підготовлено за підтримки проекту “Громадська синергія”, що виконується Міжнародним Фондом “Відродження” і фінансується Європейським Союзом. Зміст публікації необов’язково відображає позицію ЄС та МФВ.

Новини

найближчі події

128 запросов за 0,244 секунд.